Sagan om mannen i skogen

Hanna Monola

"Sagan om mannen i skogen” är en performativ läsning som har sin utgångspunkt i ett traditionellt sagoberättande, blandat med moderna influenser som meditations- och mindfulnessteknik. Publiken samlas kring berättaren som guidar dem genom historien. Performancet inleds med gemensamma andningsövningar som skapar ett band och en känsla av trygghet mellan berättaren och betraktare. Där finns även ett antal föremål till hands, alla taktila upplevelser som förstärker känslan i historien. Allteftersom berättelsen fortskrider måste publiken ta ställning till dessa föremål och huruvida de är bekväma i det mörker som sagan utspelar sig i. Är det som i berättelsens värld framstår som en trygg miljö verkligen det?

Sagan berättar om det våld som kommer av att korsa någons inre gräns, och vart den gränsen kan gå. Den utforskar även traditionella könsroller kopplat till detta, samt ifrågasätter vad som kan klassas som ett tryggt rum.

Vänligen notera att performancet endast ges på svenska, samt att det inte är lämpligt för barn.

Photo credit: Tove Ramhöj

English description

A performative reading with roots in traditional storytelling, combined with modern influences such as meditation and mindfulness technique. The audience is gathered around the narrator who guides them through the story. It starts with collective breathing exercises, creating a bond and a feeling of safety between the narrator and the viewers. There are also certain objects at hand, all tactile experiences that help to visualise the story.
As the tale unfolds the audience have to face the question of whether they are comfortable in the darkness that it's situated in. Is the environment safe, or is it just as it appears?
The work tells about the violent act of crossing someone's inner border. It also explores traditional gender roles in relation to this, and what can be

Please note that this performance will be in Swedish and not suitable for children.
Details
Genre: Literature & Spoken Word
Duration: 40 mins
Price: 100 kr

7 September

6.00pm

Gathenhielmska Huset

40 mins

100 kr

8 September

7.00pm

Gathenhielmska Huset

40 mins

100 kr

9 September

8.30pm

Gathenhielmska Huset

40 mins

100 krJoin our mailing list

Follow us

×
×

Please Wait
Talking to the Box Office...